0
02128428905
لیست مطالب
Create_Ransomware_with_Python

دوره آموزشی باج افزار نویسی با پایتون

  برای خرید این محصول برروی لینک زیر کلیک کنید   دوره آموزشی باج افزار نویسی با پایتون
BotNet-Connect-Telegram

دوره آموزشی ساخت بات نت متصل به تلگرام با پایتون

  برای خرید این محصول برروی لینک زیر کلیک کنید   دوره آموزشی ساخت بات نت متصل به تلگرام با پایتون
Create_Virus_With_Python

دوره آموزشی ویروس نویسی با پایتون

  برای خرید این محصول برروی لینک زیر کلیک کنید   دوره آموزشی ویروس نویسی با زبان برنامه نویسی پایتون
Nozofgar_Sabz

دوره آموزشی نفوذگر سبز-آموزش تست نفوذ با اندورید

  برای خرید این محصول برروی لینک زیر کلیک کنید   دوره آموزشی نفوذگر سبز-آموزش تست نفوذ با اندورید
Gray_Python

دوره آموزشی پایتون خاکستری

  برای خرید این محصول برروی لینک زیر کلیک کنید   دوره آموزشی پایتون خاکستری
Rat-Connect-Telegram-B4a

دوره آموزشی ساخت رت (RAT) متصل به تلگرام با B4A

  برای خرید دوره روی لینک زیر کلیک کنید    دوره آموزشی ساخت رت (RAT) متصل به تلگرام با B4A
Control_Android_With_Python

دوره آموزشی کنترل گوشی اندرویدی با پایتون

  برای خرید این محصول برروی لینک زیر کلیک کنید   دوره آموزشی کنترل گوشی اندرویدی با پایتون
Hack-Telegram

دوره نفوذ و امنیت اکانت های تلگرام نسخه ویندوز

  برای خرید این محصول برروی لینک زیر کلیک کنید   دوره نفوذ و امنیت اکانت های تلگرام نسخه ویندوز